Ściąga dla księgowych

Rozliczenie wynagrodzenia pracownika- wskaźniki na 2014r.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika „pełnoetatowego”
 • Składki na ubezpieczenie społeczne
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
 • Podatek dochodowy
 • Kwota zmniejszająca podatek

Czytaj

 

Terminy, stawki, limity w 2014r.

 • Wybór formy opodatkowania
 • Skala podatkowa
 • Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Jednorazowa amortyzacja i mały podatnik dla celów podatku dochodowego
 • Stawki za 1 km przebiegu pojazdu
 • Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych
 • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT
 • Wzór obliczania odsetek od zaległości podatkowych

Czytaj