Kategoria Aktualności

Ważne terminy

7.10.2013 (poniedziałek)

  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2013 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2013 r.
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2013 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2013 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.10.2013 (czwartek)

  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2013 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszen...
Więcej