Biuro Rachunkowe

VADEMECUM

Krystyna Wiśniewska

Zapraszamy do współpracy

Zakres wykonywanych usług


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Kontakt  

ADRES

82-300 Elbląg, 

ul. Traugutta 27j  

TELEFON

(55) 236 97 38  

Projekt i Wykonanie 2019 – Wysocki Wsparcie IT